หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
 
สอบถาม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 

ขอทราบรายละเอียด เอกสารในการเปลี่ยนบัญชีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เขียนโดย   คุณ เชาวลิต การภักดี

วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 09.15 น. [ IP : 183.89.126.219 ]  
 

การเปลี่ยนบัญชีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ใช้เอกสาร ดังนี้
กรณีเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โดยตรง
1.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ)
2.สำเนาสมุดบัญชี (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ)
กรณีเข้าบัญชีของผู้รับมอบอำนาจ
1.ใบมอบอำนาจ
2.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ)
3.สำเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอำนาจ)
4.สำเนาสมุดบัญชี (ผู้รับมอบอำนาจ)

เขียนโดย   คุณ พัชอร เพ็งสวย

วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 09.35 น. [ IP : 183.89.126.219 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289