หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
 
 
 
การพาณิชย์

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง

บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำนวน 5 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 11 แห่ง

โรงสีข้าวหมู่ 12 จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายของชำ / ร้านค้า / ร้านอาหาร จำนวน 41 แห่ง

ตลาด / ตลาดนัดชุมชน จำนวน 4 แห่ง

รถสีข้าวเคลื่อนที่ จำนวน 2 แห่ง
การบริการ

ร้านอาหารท้ายวัง จำนวน 1 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง
 
 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองยางตก จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 3 บ้านวังคอไห จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเด่น จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 5 บ้านสามแยก จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 6 บ้านสุขเดือนห้า จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 7 บ้านพุลำมะลอก จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 8 บ้านบ่อม่วง จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 9 บ้านหนองปล้อง จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสอง จำนวน 2 แห่ง

หมู่ที่ 11 บ้านเนินสูง จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 12 บ้านห้วยคันไถ จำนวน 1 แห่ง

หมู่ที่ 14 บ้านพุสมหวัง จำนวน 1 แห่ง
 
 
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289