หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
 
 
ตำบลสุขเดือนห้า มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านและครบทุก
ครัวเรือน (ข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย
อำเภอเนินขาม ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2558)
 
 
   
โทรศัพท์

จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ เคลื่อนที่แบบส่วนตัวครบทุกหลังเรือน
ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า มีไปรณีย์เอกชนจำนวน 1 แห่ง ของ
นายสิงหา การภักดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
 
   
มีระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

ประปาบาดาล

ประปาผิวดิน

ประปาผิวดินขนาดกลาง

ประปาผิวดินหนองโปร่ง

ประปาผิวดินหนองแกตาเรือง
 
 
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   จำนวน 14 กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรทำนาสุขเดือนห้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4,8 จำนวน 2 กลุ่ม

กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอเนินขาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 กลุ่ม

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 จำนวน 1 กลุ่ม

กองทุนหมู่บ้าน   จำนวน 14 กองทุน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสุขเดือนห้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 กองทุน

ชมรมคนรักสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ชมรม

ชมรมผู้สูงอายุตำบลสุขเดือนห้า   จำนวน 1 ชมรม

ชมรมจักรยานบ้านหนองยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ชมรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289