หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดอบต.สุขเดือนห้า


ว่าง
รองปลัด อบต.สุขเดือนห้า
 
กองช่าง
 


นายณัฐปราโมทย์ ทรัพย์ธาราศิริ
ผุ้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธา


นางสาวสุภัทรา อนุศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายจารุวัฒน์ เพ็งสวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายมงคล การภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายสุภกิณห์ เลียบทวี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นางสาวน้ำเพ็ชร เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมพงษ์ การภักดี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมอ ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานผลิดน้ำประปา


นายศุภกิจ การภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071