หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดอบต.สุขเดือนห้า


ว่าง
รองปลัด อบต.สุขเดือนห้า
 
สำนักปลัด
 


นางสาวแหม่ม มะนาวหวาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวดารารัตน์ ภูฆัง
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวพัชอร เพ็งสวย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สุรัชนี จันทร์รัสมี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายอโนเชาว์ ศรีเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางวิลาศินี ชื่นใจฉ่ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอนันต์ ภูกองเมฆ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0892586295


ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก


นางลำจวน ทาเอื้อ
นักการ
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071