หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


ว่าง
ปลัด อบต.สุขเดือนห้า


ว่าง
รองปลัด อบต.สุขเดือนห้า
 
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวแหม่ม มะนาวหวาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวริยา ศรีวิชัย
นักพัฒนาชุมชน


นางวิลาวัณย์ ปานมงคล
ครู


นางแววมณี โพโต
ครู


ว่าง
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุภาพร สีวันนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางพรชนก การภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายธีรวัฒน์ คล้ายประดิษฐ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน