หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดอบต.สุขเดือนห้า
โทร. 0968321572


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรุ่งนภา ศรีโมรา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0895683399


นายณัฐปราโมทย์ ทรัพย์ธาราศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0899980319


นางสาวแหม่ม มะนาวหวาน
นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0817396589
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071