หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดอบต.สุขเดือนห้า
โทร. 0968321572


-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรุ่งนภา ศรีโมรา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0895683399


นายณัฐปราโมทย์ ทรัพย์ธาราศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0899980319


นางสาวแหม่ม มะนาวหวาน
นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0817396589