หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลสุขเดือนห้า มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันด้วย
 
 
     
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มี วัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดหนองยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2

วัดวังคอไห ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

วัดหนองเด่น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4

วัดสุขเดือนห้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6

วัดห้วยสอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10
 
 
   

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า

โรงเรียนบ้านหนองยาง

โรงเรียนบ้านวังคอไห

โรงเรียนบ้านหนองเด่น
(โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตจังหวัดชัยนาท เปิดสอนระดับ ป.1 – ป.6 และ ม.1- ม.3)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง (อยู่ในความดูแลของ อบต.สุขเดือนห้า) ได้แก่
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
 
 
   
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า

คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน และเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่

ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม

เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289