หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
คู่มือประชาชน
 
     

คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความผู้พิการ
  

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

การรับชำระภาษีป้าย
  

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
  

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2)
  

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)
  

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะ 1)
  

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะ 2)
  

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

การขอรับบำเหน็จตกทอด
  

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท
  

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท
  

การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ
  

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
  

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ
  

คู่มือประชาชนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน
  
(1)    
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289