หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
 
   
มีทางหลวงแผ่นดินสาย 3211 (สายหันคา – บ้านไร่) ตัดผ่านพื้นที่ในตำบล และมีถนนภายใน หมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ดังนี้

ถนนลาดยางสาย บ.หนองยาง – บ.บุ่งยาง (ชน 3013)

ถนนลาดยางสายบ้านวังคอไห-บ้านสุขเดือนห้า (ชน.4011) ระยะทาง 16 กม.

ถนนลาดยางสายบ้านสุขเดือนห้า – บ้านหนองหัวแรด

ถนนลาดยางสาย บ.หนองแกอีแต้ – บ.หนองแกตาเรือง

ถนนลาดยางสาย บ.วังคอไห – บ.พุสมหวัง

ถนนลาดยางสาย บ.หนองยาง – ศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถนนลาดยางสายสามแยก (ทช.ชน.4011)
บ้านหนองแกตาเรือง

ถนนลาดยางสายบ้านหนองยาง-บ้านทุ่งโพธิ์
 
 
 
     
แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่

ลำห้วยทับละคร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3,8

ลำห้วยทดตานำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3,4,8

ลำห้วยโรง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1,2,6,12

ลำห้วยหนองก่อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2,4

ลำห้วยคันไถ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12

ลำห้วยสอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

ลำห้วยแก้มลิง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3,8

ลำห้วยหนองโปร่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9,13

ลำห้วยทุ่งโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10,1

ลำห้วยจักรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

ลำห้วยหนองแกตาเรือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10

ลำห้วยหนองยาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2,4,3,8

ลำห้วยสุขเดือนห้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ถังเก็บน้ำ จำนวน 56 แห่ง

สระเก็บน้ำ จำนวน 648 แห่ง

ฝายน้ำล้น / ฝายทดน้ำ จำนวน 50 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 5 แห่ง
 
 
   

ลักษณะน้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน (อยู่นอกเขต) ซึ่งจะต้องนำมา ผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และไม่สามารถใช้ดื่มและ
อุปโภคได้

ลักษณะภูเขา ในพื้นที่หมู่ที่ 10 มีภูเขาชัน จำนวน 1 แห่ง

ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 100%

ลักษณะของป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289