หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
รายงานผลการกำกับติดตาม
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)  
<<
>>
X
ปก
คำนำ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างวันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 09.15 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071