หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
รายงานผลการกำกับติดตาม
  
ประกาศ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  
<<
>>
X
รายงานการดำเนินงาน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอประกาศ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม พ.ศ๒๕๖๔) /// เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม พร้อมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 15.46 น. โดย คุณ พัชอร เพ็งสวย

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289