หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
รายงานผลการกำกับติดตาม
  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน  
<<
>>
X
ระบบ E-PlanNACCภาพรวมฯ
ระบบ E-PlanNACCผลการดำเนินงานฯ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔) และระบบรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (E-PlanNACC) ประกอบด้วย
- ภาพรวมของการดำเนินงานตามแผน อปท. (รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน)
- ผลการดำเนินงานตามแผน (รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 14.05 น. โดย คุณ พัชอร เพ็งสวย

ผู้เข้าชม 120 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289