หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
รายงานผลการกำกับติดตาม
  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน  
 

องค์การบริหารส่วนตําบลสุขเดือนห้า ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกมล  การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) ให้ประชาชนได้ทราบ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 เม.ย. 2565 เวลา 11.05 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289