หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2563  
<<
>>
X
คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02)
ส่วนที่ 3
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 17.36 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 421 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289