หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2564  
<<
>>
X
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยง
แบบ ผ 02
ผ02-1
ผ02-3
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 10.13 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071