หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ /// เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ลดการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2561 เวลา 10.41 น. โดย คุณ พัชอร เพ็งสวย

ผู้เข้าชม 122 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289