หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอรายงานการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีคะแนนภาพรวม ๙๓.๕๓ คะแนน ระดับผลการประเมิน A พร้อมประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2563 เวลา 15.21 น. โดย คุณ พัชอร เพ็งสวย

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122