หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
แผนอัตรากำลัง
  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 14.04 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289