หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ภาพมาตรการต่างๆ(ประกอบข้อ o42) [ 19 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 75  
 
ประชุมมอบนโยบาย NO GIFT POLICY ปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
คำสั่ง ขอออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมความและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖6 [ 29 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบดุลพินิจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ุ๖ [ 15 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศนโยบาย แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ต่อต้านทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า [ 1 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศ มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศนโยบายการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศนโยบายการนยืนตรงเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศนโยบาย ขออนุมัติประกาศใช้ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (์NO Gift policy) [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหารดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลสกุขเดือนห้า [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเดือนห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 141  
 
  (1)     2      3   
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289