หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการ ป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)  
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122