หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 83  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 97  
 
รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 18 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การพัฒนาบุคลากร) [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรรัพยากรบุคคล [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
สมรรถนะผู้บริหาร [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
สมรรถนะผู้บริหาร [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
สมรรถนะประจำสายงาน [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)     2      3   
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289