หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรือง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕62 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
เรื่อง กำหนดปฏิทินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 760  
 
รายละเอียดรายรับ [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 189  
 
บันทึกหลักการและเหตุผล [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 195  
 
สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 205  
 
  (1)  
    
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071