หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนบริหารความเสี่ยง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)