หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ผังกระบวนการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
สถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนร้องทุกข์ และรายงานผลการดำเนินการ เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การีบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2      3