หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนร้องทุกข์ และรายงานผลการดำเนินการ เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้า [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)