หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564-2566 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564-2566 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผน BCP [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)