หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๑) [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๐) [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 9 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้รองนายก.อบต.ปฏิบัติราชการแทน [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๘) [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 7 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖) [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕) [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่๔) [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)     2