หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศกำหนดประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 16 พ.ค.62 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศกำหนดประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 15 พ.ค.62 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดสัดส่วนการระชุมประชาคม [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ [ 20 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 106  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 138  
 
แผนดำเนินงานประจำปี 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 159  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑ [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 164  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒ [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 160  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๓ [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 159  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๔ [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 152  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๕ [ 10 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 135  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 220  
 
  (1)