หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ให้เลขา นายก อบต.ช่่วยเหลือในการบริหาราชการ [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งปรับปรุงมอบอำนาจของ นายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)