หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 26 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)