หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สรรคบุรี   ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแคปซีล ถนนคันคลองชลประทาน 1 ขวา บรมธาตุ หมู่ที่ 1,8   19 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้ICT รร.บ้านหนองแค   19 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยกรด   ขอความเห็นชอบราคากลางงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรด จำนวน 2 โครงการ   19 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สามง่ามพัฒนา   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3    19 ก.พ. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ห้วยกรด   ขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกรด จำนวน 2 โครงการ   19 ก.พ. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   19 ก.พ. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า สมัยประชุมสามัญสมัยแรก สมัยที่ 1/2563   19 ก.พ. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”   19 ก.พ. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.มะขามเฒ่า   โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน การป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก   19 ก.พ. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะหมู่ที่ 6   19 ก.พ. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขเดือนห้า   จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชนและสานพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย   19 ก.พ. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมมะม่วง - บ้านดงมะกา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 ก.พ. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กุดจอก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธุ์การกำหนดราคากลางขุดลอกสระสาธารณะระบบผลิตน้ำประปาบ้าวังน้ำ หมู่ที่่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท    18 ก.พ. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   18 ก.พ. 2563 6
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1106
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071