หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.หันคา   โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ การใช้ยาอย่างปลอดภัย ประจำปี 2562   20 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง   20 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เที่ยงแท้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เที่ยงแท้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เที่ยงแท้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 3 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังไก่เถื่อน   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 ก.ย. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางหลวง   TOR โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษตริย์และพระบรมศานุวงศ์ 2562   19 ก.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.มโนรมย์   ประกาศเทศบาลตำบลมโนรมย์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   19 ก.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รากยาร   19 ก.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ   19 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ   19 ก.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดอาษา   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษา จัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา   19 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หาดท่าเสา   อนุมัติและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   19 ก.ย. 2562 21
ข่าวกิจกรรม ทต.หาดอาษา   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษาโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย   19 ก.ย. 2562 2
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 996