หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ตลุก   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำนักปลัดเทศบาล ไตรมาสที่ 2   3 เม.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ตลุก   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำนักปลัดเทศบาล ไตรมาสที่ 1   3 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพนางดำออก   ข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)   3 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เที่ยงแท้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ Toner Brother TN-๓๒๕๐    2 เม.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไพรนกยูง   ประกาศกำหนดราคากลางโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพระ   2 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกล้วย   ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาทถึงเช็กปิด-เปิดน้ำ หมู่5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   2 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกล้วย   ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างวัดห่อทองคำสายหลังถึงสะพานปูนคลองใหม่ หมู่6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   2 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ตลุก   คำสั่งจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกล้วย   ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเจ๊หมาโต๊ะจีน หมู่3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   2 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกล้วย   ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย17 จากบ้านแจ้วถึงบ้านนางห่อทองคำ หมู่3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   2 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะพานหิน   องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน จัดทำหน้ากากอนามัยบริการประชาชนในเขตตำบลสะพานหิน   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกล้วย   ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยบ้านนายศักดิ์สิทธิ์ มุกสิกสุต หมู่7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท   2 เม.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.โพนางดำออก   เทศบาลตำบลโพนางดำออก ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะม่วง   2 เม.ย. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1143
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071