กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
กระดานสนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยนาท   รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2562   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โพงาม   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 13 สายผู้ใหญ่อดุลย์ บ้านม่วงงามพัฒนา   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง ขอใช้การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง ขอใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเนินขาม   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เนินขาม   ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.สรรคบุรี      18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ธรรมามูล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมามูล   18 เม.ย. 2562 2
ราคากลาง ทต.บางหลวง   TOR จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2562   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 4/2562   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศ เรื่อง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านท่าหาด หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งสำเภา   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศ เรื่อง เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางชอ้อน น้อยหวอย หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งสำเภา   18 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นางลือ   ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์    18 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขเดือนห้า   ร่วมรดนำ้ขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์   18 เม.ย. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 877