หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14   2 พ.ค. 2562 85
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6   2 พ.ค. 2562 77
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4   2 พ.ค. 2562 71
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,5   2 พ.ค. 2562 41
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2   2 พ.ค. 2562 37
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1   2 พ.ค. 2562 31
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9   22 มี.ค. 2562 88
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 4,9,13   22 มี.ค. 2562 89
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 8   22 มี.ค. 2562 91
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 13   22 มี.ค. 2562 60
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 3   22 มี.ค. 2562 50
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 7-14   22 มี.ค. 2562 45
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ 13   22 มี.ค. 2562 52
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัด หมู่ที่ 11   22 มี.ค. 2562 57
  (1)     2      3      4