หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยสอง (บริเวณทางแยกบ้านจัดสรร) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสอง  27 ม.ค. 2564 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยคันไถ (บริเวณสระน้ำนานายสุนทร) หมู่ที่ 6 บ้านสุขเดือนห้า  27 ม.ค. 2564 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยตาไว (บริเวณทางข้ามลำห้วย) หมู่ที่ 8 บ้านบ่อม่วง ตำบลสุขเดือนห้า  27 ม.ค. 2564 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ ลำห้วยตาไว (บริเวณทดตานำ) หมู่ที่ 8 บ้านบ่อม่วง ตำบลสุขเดือนห้า   27 ม.ค. 2564 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,6,12 บ้านวังคอไห,บ้านสามแยก,บ้านสุขเดือนห้า,บ้านห้วยคันไถ ตำบลสุขเดือนห้า  12 ม.ค. 2564 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9-11  2 มี.ค. 2563 185
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5-14  2 มี.ค. 2563 188
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.สุขเดือนห้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไดตมาสที่ 1  14 ม.ค. 2563 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างฐานระบบประปาพร้อมขนย้ายและติดตั้ง หมู่ที่ 5  13 ม.ค. 2563 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13-10  13 ม.ค. 2563 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5  13 ม.ค. 2563 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 7  13 ม.ค. 2563 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12  13 ม.ค. 2563 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  26 ส.ค. 2562 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  26 ส.ค. 2562 102
  (1)     2      3      4      5   
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071