หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์   25 มี.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   23 มี.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 8 บ้านบ่อม่วง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   17 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   12 มี.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2564   27 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563   27 ก.พ. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ตามแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ   13 ก.พ. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563   6 ก.พ. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า   31 ม.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   10 ม.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ตารางกำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ทบทวนแผนชุมชนประจำปี แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   9 ม.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   12 ธันวาคม 2562 อบต.สุขเดือนห้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคโดยการออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนหมู่ที่ 7,14   12 ธ.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.สุขเดือนห้า ช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ 7,14   8 ธ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การเปิด-ปิดน้ำประปาของหมู่ที่ ๗,๑๔   19 พ.ย. 2562 15
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071