หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการซ่อมแซมผิวทางโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 14  10 ก.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5  7 ก.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 5   7 ก.ย. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 10   3 ก.ย. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชน.ถ 57014 สายหนองโปร่ง - บุ่งยาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยสอง   3 ก.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  2 ก.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 นาตาไว (บริเวณทดตานำ)  2 ก.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจขุดสระกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 13  23 ส.ค. 2564 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13  23 ส.ค. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสริมผิวจราจรถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 3   23 ส.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่11  23 ส.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 บริเวณทางข้ามลำห้วย  23 ส.ค. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการขุดสระกักเก็บน้ำหมู่ที่ 8  23 ส.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 6  23 ส.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรังหมู่ที่ 8 สายนานายจำปา  23 ส.ค. 2564 37
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071