หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  25 ก.พ. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  25 ก.พ. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1  14 ม.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง นโยบายการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ พุทธศักราช ๒๕๖๔  30 ธ.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง นโยบายการยืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ พุทธศักราช ๒๕๖๔  30 ธ.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 พ.ย. 2563 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓  8 ต.ค. 2563 166
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริการ WIFI ฟรี  4 ม.ค. 2562 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการขุดสระกักเก็บน้ำ  17 ก.พ. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  5 ม.ค. 2564 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองว่ามีสิ่งปลูกสร้าง   5 ม.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  4 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  4 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  4 ม.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  4 ม.ค. 2564 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071