หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   26 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประหยัดไฟฟ้า   21 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ   21 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่้น   28 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่1,2,3-5,6,12,10,13,9,11 ทางการไฟฟ้าจะทำการปิดระบบไฟฟ้า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562   26 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้ง ประชาชน หมู่ที่ 7-14 บ้านพุลำมะลอก-บ้านพุสมหวัง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   5 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 4,8,13 บ้านหนองเด่น บ้านบ่อม่วง อ่างหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   5 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   29 พ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   8 พ.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน   7 พ.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 16 พ.ค.62   7 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 15 พ.ค.62   7 พ.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   2 พ.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ดูแล ระบบประปา ในช่วงวันหยุดยาว สงกรานต์ 12-16 เมษายน 2562   11 เม.ย. 2562 55
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6