หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   24 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   26 ก.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประหยัดไฟฟ้า   21 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ   21 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่้น   28 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่1,2,3-5,6,12,10,13,9,11 ทางการไฟฟ้าจะทำการปิดระบบไฟฟ้า ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562   26 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้ง ประชาชน หมู่ที่ 7-14 บ้านพุลำมะลอก-บ้านพุสมหวัง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   5 มิ.ย. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 4,8,13 บ้านหนองเด่น บ้านบ่อม่วง อ่างหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   5 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   29 พ.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   8 พ.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน   7 พ.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 16 พ.ค.62   7 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 15 พ.ค.62   7 พ.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   2 พ.ค. 2562 63
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6