หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการขุดสระกักเก็บน้ำหมู่ที่ 13  7 เม.ย. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการขุดสระกักเก็บน้ำหมู่ที่ ๖  4 เม.ย. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  11 มี.ค. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  7 มี.ค. 2565 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)  2 ก.พ. 2565 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบตามประกาศด้านล่างนี้  27 มิ.ย. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  27 มิ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดปฏิทินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  22 มิ.ย. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ ๗,๑๔   19 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสุขเดือนห้าสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยของจังหวัดชัยนาท  10 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาได้ทราบตามลิงค์ด้านล่างนี้  9 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาได้ทราบ  9 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ปลูกมันสำปะหลังได้ทราบตามลิงค์ด้านล่างนี  7 มิ.ย. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคฝีดาษลิง  25 พ.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ประปาหมู่ที่ ๑๓ (ตัวใหม่ ) ได้ทราบเนื่องจากท่อเมนบริเวณ รร.บ้านหนองยางแตก จึงขอแจ้งหยุดจ่ายนำ้ชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปาเสร็จ  3 พ.ค. 2565 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289