หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1)  20 ม.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  21 ม.ค. 2565 285
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน ขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  21 ม.ค. 2565 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจ้าพนักงานประปา ทำการล้างถังประปา หมูที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  21 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามด้านล่าง👇มาขึ้นทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า  10 ม.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองว่ามีสิ่งปลูกสร้าง   5 ม.ค. 2565 9444
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 6 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  28 ธ.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์     15 ธ.ค. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือการรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ  8 ธ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  30 พ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอประชาสัมพันธ์ใให้ประชาชนตำบลสุขเดือนห้าทราบตามด้านล่างนี้  23 พ.ย. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลสุขเดือนห้าทราบ ตามด้านล่าง👎  22 พ.ย. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลสุขเดือนห้าทราบ ตามด้านล่าง👎  22 พ.ย. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหมูที่ ๕ บ้านสามแยก ได้ทราบตามประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งเดิมอาคารอเนกประสงค์ เปลี่ยนใหม่เป็นศาลาวัดวังคอไห  9 พ.ย. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้  5 พ.ย. 2564 49
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122