หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม   จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   27 ก.พ. 2566 26
ข่าวกิจกรรม   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทำกิจกรรมงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)   27 ก.พ. 2566 26
ข่าวกิจกรรม   จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส   27 ก.พ. 2566 23
ข่าวกิจกรรม   คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงรวมพลังร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2566   13 ก.พ. 2566 36
ข่าวกิจกรรม   กิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง   7 ก.พ. 2566 33
ข่าวกิจกรรม   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ นางวรรณา รุ่งเรือง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ที่ไม่มียานพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล   2 ก.พ. 2566 47
ข่าวกิจกรรม   ทำแบบประเมินผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) จาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท ผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด   1 ก.พ. 2566 47
ข่าวกิจกรรม   ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ ที่ไม่มียานพาหนะในการเข้ารับการรักษาตามแพทย์นัด    31 ม.ค. 2566 44
ข่าวกิจกรรม   มอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า รดน้ำหญ้าสนามกีฬาฟุตบอล ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง   26 ม.ค. 2566 44
ข่าวกิจกรรม   นางวริยา ศรีวิชัย นักพัฒนาชุมชำนาญการ และนางพรชนก การภักดี เจ้าพนักงานธุรการ นำประชาชนในตำบลสุขเดือนห้า เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๖   25 ม.ค. 2566 37
ข่าวกิจกรรม   ปิดการเรียนการสอน โรงเรียนผู้สูงอายุสุขสันต์หรรษา(ชราวัย) พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสันทนาการ สร้างความสนุกสนาน สามัคคี ร่วมกันกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุสุขสันต์หรรษา(ชราวัย)   25 ม.ค. 2566 38
ข่าวกิจกรรม   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า อำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือจัดรถนำส่ง ให้กับนายสนัด การภักดี ผู้ยากไร้หมู่ที่ ๕   25 ม.ค. 2566 35
ข่าวกิจกรรม   อบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการต่อท่อ ประปา ให้กับผู้ขอใช้น้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่    24 ม.ค. 2566 51
ข่าวกิจกรรม   มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุจำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางเสมียน ศรีเดช ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖   24 ม.ค. 2566 48
ข่าวกิจกรรม   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง พร้อมใจแสดงสัญลักษณ์งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)    23 ม.ค. 2566 53
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 80
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289