หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1  14 ม.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  11 พ.ย. 2563 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓  8 ต.ค. 2563 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง นโยบายการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563  29 ก.ค. 2563 161
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง นโยบายการยืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำปี พ.ศ.2563  29 มิ.ย. 2563 160
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริการ WIFI ฟรี  4 ม.ค. 2562 101
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)  14 ม.ค. 2564 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,6,12 บ้านวังคอไห,บ้านสามแยก,บ้านสุขเดือนห้า,บ้านห้วยคันไถ ตำบลสุขเดือนห้า  12 ม.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.สุขเดือนห้า เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563  5 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  5 ม.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอหนังสือรับรองว่ามีสิ่งปลูกสร้าง   5 ม.ค. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมู่ที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  25 ธ.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)  16 ธ.ค. 2563 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนแข่งขันประกวดภาพถ่าย มนต์เสน่ห์ท้องนา ณ สุขเดือนห้า  9 ธ.ค. 2563 115
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.สุขเดือนห้า เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  3 ธ.ค. 2563 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071