หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า  30 ก.ย. 2565 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการขุดสระกักเก็บน้ำหมู่ที่ 13  7 เม.ย. 2565 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการขุดสระกักเก็บน้ำหมู่ที่ ๖  4 เม.ย. 2565 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  7 มี.ค. 2565 182
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)  2 ก.พ. 2565 78
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขาพ  25 ม.ค. 2565 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  2 ต.ค. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดสีเขียว กินเที่ยว วิถีชุมชนคนสุขเดือนห้า   1 ต.ค. 2565 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับข้อบัญญํติงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ก.ย. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  13 ก.ย. 2565 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจ ไฟฟ้าส่องสว่างใช้พลังงานแสงอาทิตย์  12 ก.ย. 2565 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 - 10  10 ก.ย. 2565 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนให้บริการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)   3 ก.ย. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวชม ตลาดสีเขียว กินเที่ยว วิถีชุมชน คนสุขเดือนห้า ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   31 ส.ค. 2565 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  26 ส.ค. 2565 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289