หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริการ WIFI ฟรี  2 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มขอใช้น้ำประปา  2 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง นโยบายการยืนตรงเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำปี พ.ศ.2563  29 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง นโยบายการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563  29 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนร่วมซื้อสินค้าราคาถูก  26 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  24 มิ.ย. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19  16 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  9 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  9 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย  9 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไขเลือดออก  9 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ป้องกันวาตภัย  9 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  2 มิ.ย. 2563 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  2 มิ.ย. 2563 52
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)  23 เม.ย. 2563 49
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071