หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.สุขเดือนห้า ช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ หมู่ที่ 7,14   8 ธ.ค. 2562 3
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน   4 ธ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การเปิด-ปิดน้ำประปาของหมู่ที่ ๗,๑๔   19 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓    12 พ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒   12 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการจังหวัด ตรวจติดตามโครงการ ในพื้นที่ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   7 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชน การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคาร, หรือรื้อถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   6 พ.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   6 พ.ย. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.สุขเดือนห้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไดรมาสที่ 4   5 พ.ย. 2562 5
ข่าวสรรหาบุคลากร   การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   3 ต.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   24 ก.ย. 2562 18
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12   26 ส.ค. 2562 20
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   26 ส.ค. 2562 18
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมี   7 ส.ค. 2562 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 


 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071