หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น   3 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   24 ก.ย. 2562 9
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12   26 ส.ค. 2562 13
ราคากลาง   ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   26 ส.ค. 2562 14
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดสารเคมีและลดการใช้สารเคมี   7 ส.ค. 2562 19
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ   7 ส.ค. 2562 20
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่ที่ 7 บ้านพุลำมะลอก   7 ส.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ล้างถังประปา หมูที่ 13 บ้านหนองโปร่ง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   26 ก.ค. 2562 23
สขร.   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562   24 ก.ค. 2562 22
สขร.   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   24 ก.ค. 2562 21
สขร.   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562   24 ก.ค. 2562 22
สขร.   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562   24 ก.ค. 2562 11
สขร.   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   24 ก.ค. 2562 13
สขร.   ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562   24 ก.ค. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13