หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


 
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจโครงการขุดสระกักเก็บน้ำหมู่ที่ 13  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ภายใต้การบริหารงานโดยนายโกมล  การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการสระกักเก็บน้ำหมู่ที่ ๑๓ บริิเวณที่นายประยูร เปี่ยมรอด   ผ่านช่องทางระบบคิวอาร์โค๊ด

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 14.12 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289