หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกมล  การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ทำแบบประเมินผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลด้านคุณภาพการดำเนินงาน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  จาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท ผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2565 เวลา 11.56 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 129 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289