หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า จึงขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า และให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔


https://itas.nacc.go.th/go/iit/vhig48

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 09.46 น. โดย คุณ พัชอร เพ็งสวย

ผู้เข้าชม 131 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071