หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เรื่อง นโยบายการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ พุทธศักราช ๒๕๖๔  
 

เพื่อให้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและระเบียบวินัยการแต่งกายของบุคลากรในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า จึงเห็นควรแจ้งให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร แต่งกายในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
- วันจันทร์ แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการชุดสีกากี
- วันอังคาร แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
- วันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
- วันธรรมสวนะ แต่งกายตามหลักศาสนา ให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักศาสนานั้น โดยคำนึงถึงความสุภาพและเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ โดยสวมใส่เสื้อผ้าสีขาว (ยกเว้นตรงกับ       วันจันทร์)

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เวลา 14.57 น. โดย คุณ พัชอร เพ็งสวย

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071