หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น.ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อให้นายโกมล การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า แถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยได้เชิญ นายอำเภอเนินขาม ,คณะที่ปรึกษา ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองยาง,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2565 เวลา 13.41 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289