หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจากนายอดิศร  เกิดโต นายอำเภอเนินขามเข้าร่วมการประชุมในวันนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2564 เวลา 14.21 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071