หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
ทำความสะอาดศูนย์พักคอยอำเภอเนินขามประจำตำบลสุขเดือนห้า เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า บริหารงานโดย นายโกมล การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอเนินขาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า ให้การต้อนรับนายอดิศร เกิดโต นายอำเภอเนินขาม ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดศูนย์พักคอยอำเภอเนินขามประจำตำบลสุขเดือนห้า เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 21.41 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289