หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญวันปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ภายใต้การบริหารงานโดย
นายโกมล การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญวันปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
โดยได้รับเกียรติจากพระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์
(พระบัวลอย กาญจโน) เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายอดิศร เกิดโต นายอำเภอเนินขามเป็นประธานฝ่ายฆารวาส ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย คณะที่ปรึกษา สาธารณสุขอำเภอเนินขาม ปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคอไห ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ครูกศน. อสม. และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 21.05 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 124 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289