หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


 
โครงการอบรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  
 

21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกมล การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า พร้อมคณะผู้บริหาร
ได้จัดทำโครงการอบรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
🔸เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณและการคัดแยกขยะในครัวเรือน
🔸เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและและเป็นระบบ
🔸เพื่อให้หมู่บ้าน,ชุมชนมีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ 3Rs
🔸เพื่อให้ส่วนราชการในเขตพื้นที่ มีส่วนร่วมรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs และหลักการประชารัฐ
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิริญรัศมิ์ นุตตะรังค์ นายอำเภอเนินขาม เป็นประธานเปิดโครงการ
นายนพดล อดิสรณกุล หัวหน้าศูนย์สาธิตฯ และนายไชยวัฒน์ เชียงสิน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สุขเดือนห้า มาบรรยายให้ความรู้และสอนวิธีฝึกปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 16.16 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289