หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ สุขเดือนห้าน่าชม คมนาคมเข้าถึง
เป็นหนึ่งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
รากฐานมีจากความร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 


 
เข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12 (บ้านห้วยคันไถ)  
 

15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกมล การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
เข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 12 (บ้านห้วยคันไถ) ตามงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 16.00 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289