หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
ร่วมทำความสะอาดศูนย์พักคอยอำเภอเนินขามประจำตำบลสุขเดือนห้า เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า บริหารงานโดย
นายโกมล การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอเนินขาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้ากำนันตำบลสุขเดือนห้า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๔ ได้ร่วมทำความสะอาดศูนย์พักคอยอำเภอเนินขามประจำตำบลสุขเดือนห้า เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 08.59 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-947-123 , 121 , 122