หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น.องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้าภายใต้การบริหารงานโดยนายบุญเลิศ การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า มอบหมายให้นายสงัด กีรติกุลธนาวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กฯดังนี้ - เรื่องการแต่งกาย
- เรื่องการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
- เรื่องอาหารสำหรับเด็กนักเรียน
-แนวทางการปฏิบัติของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิต ๑๙
- เรื่องจัดการเรียนการสอน
- เรื่องการบริการสถานศึกษา
- เรื่องโรคติดต่อเรื่องสุขภาพเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ (โรงเรียนบ้านหนองยาง)

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2564 เวลา 15.54 น. โดย คุณ สุภาพร สีวันนา

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071