หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.สุขเดือนห้า
“ ตำบลสุขเดือนห้าน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ราษฎรร่วมใจพัฒนา ”
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
สุขเดือนห้า
การศึกษาในตำบล
สุขเดือนห้า
ศาสนสถานในตำบล
สุขเดือนห้า
ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในตำบล
สุขเดือนห้า
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า
อำเภอเมืองเนินขาม จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สุขเดือนห้า จ.ชัยนาท
 

 
18 มีนาคม 2563 นายบุญเลิศ การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  
 

18 มีนาคม 2563 นายบุญเลิศ การภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ที่ว่าการอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 16.53 น. โดย คุณ แหม่ม มะนาวหวาน

ผู้เข้าชม 2 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-3071